Naslovna

Djelatnosti

> O nama

Savjeti

Linkovi

 

O gorskoj službi spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana za spašavanje s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu za spašavanje. To uključuje nesreće u planinskim područjima, stijenama, speleološkim objektima, strmim i teško prohodnim terenima, te nesreće koje se dogode u posebno teškim vremenskim prilikama (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.)
Područja rada Gorske službe spašavanja često su i urbane sredine te druga neplaninska područja. To su akcije na visokim objektima, tunelima i cijevima, u prometnim nesrećama i nesrećama na moru, te kod niza ekstremnih sportova (paragliding, brdski biciklizam, rafting i sl.).
Osim spašavanja i pružanja prve pomoći na nepristupačnim područjima, važna aktivnost GSS je edukacija i prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća na takvim terenima, posebice planinarskih nesreća.
GSS osigurava aktivnosti na svim značajnijim skijalištima u Hrvatskoj : Sljeme, Bjelolasicu, Platak, skrbi za sigurnost na utrkama brdskih bicikla, natjecanja u sportskom i lednom penjanju, ekstremnim utrkama , brdskim maratonima i planinarskim i pješačkim pohodima po hrvatskim planinama.

Plaćanje akcija spašavanja:
Gorska služba spašavanja i njeni članovi ne naplaćuju spašavanje. Služba posjeduje pedesetogodišnje iskustvo i rezultate ( više od 3000 sigurno izvedenih akcija spašavanja). U svim tim akcijama uvijek je umanjen nepovoljan učinak nesreće i ozljede, smanjena invalidnost i ubrzan oporavak ozlijeđenima, a u mnogo navrata, izravno je spašen ljudski život. To saznanje najveća je naknada za sav trud gorskih spašavatelja.

Povijest HGSS Stanice Samobor
Do 1950. godine
Samoborsko gorje je zbog svoje prirodne raznolikosti, ljepote, dobre prometne povezanosti i blizine Zagreba u stalnom interesu izletnika i planinara od samog početka djelovanja Hrvatskog planinarskog društva. Prvi izlet HPD-a na Oštrc i Plešivicu, povjerenik HPD-a u Samoboru 1875. godine, planinarski objekti (na Plešivici od 1881. godine), a pogotovo osnutak planinarskog društva u Samoboru ( 1923. godine), to i potvrđuju.
Izgradnjom niza planinarskih kuća («Mesićeva kuća» na Japetiću, sklonište HPD-a na Prekrižju, «Šoićeva kuća» po Lipovcem, Ski–dom na Velikom dolu, «Đački dom» na Oštrcu, sklonište na Stojdragi) raste broj posjetitelja i razvijaju se svi oblici planinarskog djelovanja kako ljeti, tako i zimi. Spomenimo tu alpinističke vježbe članova HPD-a na Okiću, skijaška natjecanja na Kovinščici, Velikom dolu i Anindolu ( posebno nakon osnivanja Ski-sekcije HPD»Japetić» 1931. godine), kao i pojedinačna istraživanja i posjete speleološkim objektima u Samoborskom gorju i Žumberku.
Nakon drugog svjetskog rata i ponovnog oživljavanja planinarskog djelovanja, napose obnovom djelovanja PD «Japetić», raste posjet Gorju, kako izletnika iz Zagreba, tako i nas Samoboraca. U to vrijeme registriramo i prve nesreće u Gorju, na sreću bez težih posljedica, pri kojima su prvu pomoć pružali sami planinari nazočni na mjestu nesreće.
1950. – 1956.
Pokretanjem GSS PSH (1950. godine) i aktivnostima centrale GSS PSH na širenju mreže GSS , na ovom području postoje 1953. godine tri ekipe (stanice) GSS. To su ekipa GSS pri PD »Jastrebarsko» (1953. – 1954.) od 5 članova, ekipa GSS pri PD »Japetić» (1953. – 1956. godine) od 9 članova i ekipa GSS pri planinarskoj sekciji u tvornici «Fotokemika» (1953.- 1956. godine) od 8 članova. Ta se sekcija 1955. godine osamostaljuje u PD «Dr Maks Plotnikov» i zadržava ekipu GSS u svom sastavu.
Članovi ekipa GSS provode stalna dežurstva u planinarskim domovima pod Lipovcem i na Oštrcu, na skijaškim terenima na Japetiću i Kovinščici, rade u društvima i na izletima, predstavljajući jezgru društvenih aktivnosti.
Porast životnog standarda, sve brojniji odlasci u planine širom Hrvatske, u Sloveniju i Bosnu, penjački usponi na Kleku, Velebitu i Dinarskim planinama uzrokuju veći broj i kompliciranije povrede, više intervencija, te strožu selekciju među članovima GSS. Od članstva se traži stručno usavršavanje na republičkim tečajevima, poznavanje penjačke i skijaške tehnike, znanje pružanja prve pomoći i polaganje strogog ispita, a organizacijski dolazi do teritorijalnog razgraničenja djelovanja svake stanice.
Iz tih je razloga došlo do sjedinjavanja ekipa GSS pri planinarskim društvima u Stanice bazirane na teritorijalnom načelu.
1956. – 1996.
Prva je takva osnovana kod nas u Samoboru od članova stanice GSS pri PD »Japetić» (koju je vodio Dr. Adalbert Georgijević) i članova stanice GSS pri PD »Dr.M.Plotnikov» (koji je vodio Dragan Selak).
Tako Stanica Samobor od 1. veljače 1956. godine ima 10 članova na čelu s pročelnikom Viktorom Očićem, a slijedeće, 1957. godine (6. lipnja) 6 članova je proglašeno gorskim spašavateljima i dodijeljene su im značke.
Stanica nastavlja redovni rad, ponekad, što je i normalno, uz kolebanja i zastoje, a ponekad, dolaskom novih članova uz pojačani rad i aktivnosti. Tako bilježimo u vremenu od 1957. do 1972. godine od 4 do 9 članova i 1 do 3 intervencije godišnje, povremene vježbe i predavanja i što je posebno važno za naše prostore, stalni preventivni rad članova u svojim društvima, ali i školama i drugim oblicima edukacije planinara (tečajevi predvojničke obuke, orijentacijska natjecanja, skijaški tečajevi i natjecanja).
Nakon Viktora Očića na čelu stanice bili su Bogdan Cvek, Željko Bišćan i Darko Bišćan.
Od samog početka djelovanja Stanica održava prije uspostavljene obavještajne točke u planinarskim domovima, ali i pojedinim privatnim objektima. Opskrbljuje ih potrebnim sanitetskim materijalom, održava trajnu suradnju s Domom zdravlja u Samoboru i svim drugim službama koje skrbe o sigurnosti i pomoći kod nesreća. ( Vatrogasna zajednica, Centar za obavješćivanje, MUP, Civilna zaštita, Državna uprava za zaštitu i spašavanje ).
Od 1970. godine broj članova Stanice ustalio se na 8 do 10 spašavatelja i 2 do 4 pripravnika, naročito nakon aktiviranja Omladinske i Špiljarske sekcije u PD »Japetić». Članovi polaze stručne škole PSH (alpinistička,špiljarska,vodička), prema rasporedu završavaju tečajeve GSS i polažu ispit za naslov «Gorski spašavatelj».
U cjelokupnom razdoblju od osnutka,1. veljače 1956. do 10. 2 1993. Stanica nema status samostalne pravne osobe, ali uživa veliku potporu Upravnog odbora PD »Japetić», kroz koje vodi i financijsko poslovanje, školuje svoje članove, a pročelnik Stanice je po funkciji član uprave društva, što je bilo regulirano Statutom društva i Pravilnikom o radu Stanice.
Ta dobra suradnja i povezanost nije prestala ni nakon što je Stanica postala samostalnom pravnom osobom.
Održavaju se samostalne stanične vježbe u Samoborskom gorju, a zajedničke u suradnji s Stanicama Zagreb, Karlovac i Ogulin.
Dio članova završava osnovni radioamaterski tečaj u suradnji s Radioamaterskim klubom Samobor. Od sredine 80-tih godina surađujemo s članovima Špiljarske sekcije PD «Japetić», kasnije još aktivnije s članovima Špiljarskog kluba «Samobor» pri istraživanjima speleoloških objekata u Žumberku, Samoborskom gorju, na Risnjaku i na Velebitu, jer ti objekti, uz alpinistička vježbališta na Okiću i Oštrcu predstavljaju moguće izvore unesrećenja. Tako imamo sređene podatke za sedamdesetak objekata (položaj, opis, mogućnost pristupa, potencijalno opasne točke) kako bi, ako zatreba, mogli pravilno i brzo reagirati.
1996. – 2006.
Nakon obilježavanja 40 godina uspješnog rada (zajedničkim druženjem svih živih članova Stanice u »Šoićevoj kući» 1. veljače 1996. godine i uspjele izložbe u prostorima Gradske knjižnice ), rad Stanice se još više publicira u samoborskim medijima. U ljetu 1996. godine održan je na Okiću « Instruktorski seminar GSS» u organizaciji Komisije za GSS HPS i Stanice, tjekom te i idućih godina Stanica surađuje s MTB klubom «Šišmiš», paraglider klubom «Parafreek», osigurava njihova natjecanja i aktivnosti na terenu.
Članovi Stanice redovito osiguravaju sve organizirane planinarske i rekreacijske pohode po Samoborskom gorju i Žumberku, naročito zimi (Pohodi na Sv.Geru i Oštrc).
U sastav stanice dolaze novi pripravnici, pribavlja se nova oprema (čamac za spašavanje, za dom na Oštrcu,akije i nosila za Veliki dol i Okić, osobna oprema za članove, 2 mobitela za potrebe Stanice).
2001. godinu obilježila je zajednička pokazna vježba na Oštrcu u zimskim uvjetima, koju smo izveli zajedno s pripadnicima MUP-ova Odjela za vatrogastvo i prvi put uz aktivno učešće helikoptera MUP-a (Bell 212) pri spašavanju u Samoborskom gorju. Kroz niz zajedničkig pripremnih vježbi na terenu i na poligonima uvježbavali smo zajednički rad, a na vježbi ga pokazali pred predstavnicima sustava zaštite i spašavanja, vatrogastva i GSS-a.
Novu i kvalitetnu opremu Stanica je počela koristiti od 2003. kupnjom iz namjenskih sredstava Proračuna grada Samobora i iz kontigenta osobne i zajedničke opreme koja je dodijeljena preko Komisije za opremu HGSS. Ta je oprema omogučila da se članovi Stanice aktivno uključe u sve oblike osposobljavanja u GSS-u (spomenimo zajedničke vježbe speleo i stjenskog spašavanja u jami «Olimp» i «Đulinom ponoru», te stijeni Anića kuka u Paklenici). Početkom 2004. kupnjom iz sredstava CZ Zagrebačke županije Stanici je, uz demonstracijsku vježbu njezinih članova, u Velikoj Gorici dodijeljena univerzalna nosiljka UT – 2000, akomulatorska bušilica, šator, užeta, i speleo rasvjeta, a iz dodatnih sredstava iz Proračuna grada Samobora financirana je kupnja spelo nosiljke, dodatne tehničke opreme i pribora, a riješili smo i radio vezu na terenu.
Krajem godine počeli smo suradnju i sa «Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa».
Sve ovo smo predstavili javnosti u zajedničkoj pokaznoj vježbi «Žumberak 2005», kada smo u okviru seminara za obuku SAR timova, koristeći opremu Stanice, uz ekipe HGSS-a (Stanice Zagreb i Komisije za potrage), HUOPP i KOSSP-a izveli demonstraciju potrage, zbrinjavanja i specijaliziranog transporta unesrečenog.
NEKE AKCIJE SPAŠAVANJA 1956. – 2006.
Osim vrlo važnog preventivnog rada, Stanica je na terenu do sada registrirala 72 akcije (spašavanja, potraga i intervencija), među kojima treba spomenuti nekoliko interesantnih, zbog načina izvedbe, vrste povreda i na kraju publiciteta koje su dobile.
Pored klasičnih intervencija (najviše na lokalitetima Okić, Oštrc, Veliki dol i Japetić), te na skijalištima (ranije Japetić i Veliki dol, ali i na dežurstvima na Medvednici, Platku i Bjelolasici), članovi Stanice bili su angažirani kod dvadesetak potražnih akcija (od vrlo opsežnih višednevnih potraga , koje su obavljane samostalno ili u zajedništvu s drugim Stanicama HGSS, a od kojih su neke bile i sa smrtnim ishodom, do onih, a takvih je bilo najviše, koje smo rješavali telefonom, jer se «izgubljena osoba» sama pojavila kod kuće).
Uz to, već 1993. u potrazi u Samoborskom gorju bio je angažiran policijski pas tragač.Od višednevnih potraga spomenimo onu iz 2003. godine zimi na Sv.Geri, kad je bilo angažirano 60 spašavatelja iz Stanica Samobor i Karlovac, pripadnika MUP-a, nadzornika Parka Prirode, i lovaca, koji su samo za transport i obilazak terena odvezli 2250 km.
Bilo je i šaljivih zgoda, npr. dva su nas puta zvali da spasimo pse iz nedostupnih mjesta (iz duboke rupe s vodom i iz kamenoloma). Ovaj smo posljedni riješili uz pomoć posude s vodom i komada mesa.
Ponosni smo na uspjelu akciju spašavanja na Kavkazu u ljeto 1990. godine kojom su naši članovi zbrinuli dva unesrećena na visini od 5200 m , pruživši im prvu pomoć i transport. Također intervenirali smo kod nezgoda u Himalaji (uspon na Naya Kanga – 5864 m), i na Pamiru (Pik Korjenevska, logor na 6400 m).

Područje djelovanja HGSS Stanice Samobor:
HGSS Stanica Samobor pokriva područje Zagrebačke županije, napose Samoborsko gorje i Žumberak unutar i izvan granica Parka prirode "Žumberak- Samoborsko gorje" i to samostalno, a po potrebi i u suradnji sa stanicama Karlovac i Zagreb. Obavještajne točke su svi planinarski domovi i kuće u Samoborskom gorju i Žumberku, nadzorne postaje, eko centri i sjedište JU PP "Žumberak - Samoborsko gorje", policijske postaje i jedinice hitne medicinske pomoći u Samoboru i Jastrebarskom.

Stanice HGSS:


Bjelovar
091/721-0041

Čakovec
091/172-1050

Delnice
091/721-0004


Dubrovnik
091/212-3003


Gospić
091/721-0007


Karlovac
091/721-0005


Krapina
091/721-0208

Makarska
091/721-0201


Novska
091/721-0049

Ogulin
091/721-0003


Orahovica
091/212-3046

Orebić
091/721-0013

Osijek
091/721-0082

Požega
091/112-9340

Pula
091/721-0006

Rijeka
091/721-0000


Samobor
091/721-0008

Slavonski Brod
091/721-0040

Split
091/721-0001


Šibenik
091/112-9220


Varaždin
091/721-0012

Vinkovci
091/721-0202

Zadar
091/721-0010


Zagreb
091/508-2556


© Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Samobor 2008.